OPIS PROJEKTU

Jest to interdyscyplinarny cykl prezentacji z udziałem artystów, muzyków, pisarzy, twórców teatralnych odbywający się w kontekście sztuk wizualnych. Ruchomy Pamiętnik skupia się na problemie pamięci miejsca, jakim jest Pomorze i cały teren tzw. “ziem odzyskanych”. Po roku 1945 powstała tu nowa kultura, która tworzona była przez ludzi przesiedlonych z innych terenów byłej RP. Przed 1945 z kolei istniała tu kultura niemiecka. Data graniczna jawi się jako symbol przejścia, swoisty konglomerat, w którym koegzystują dwa różne nurty. Dość dobrze opracowane są polskie dokonania na ziemiach odzyskanych, coraz lepiej poznajemy przeszłość niemiecką, jednakże rok 1945 wydaje się całkowicie nieznaną krainą, o której pamięć przechowują nieliczni już mieszkańcy. Projekt Ruchomy pamiętnik to tak na prawdę cykl spotkań i prezentacji wokół tematu przejścia, jakim były lata 1945-50.
Rdzeniem całości jest pomysł trójki twórców wywodzących się ze Słupska: pisarza Daniela Odiji, muzyka Marcina Dymitera, oraz artysty wizualnego Ludomira Franczaka. Projekt „Ruchomy pamiętnik” to artystyczne działania na granicy reportażu, literatury, muzyki, video. Głównym założeniem jest prezentacja relacji pokolenia pionierów, którzy po 1945 roku przybyli na ziemie odzyskane - w tym przypadku do miasta Słupska położonego nad morzem Bałtyckim. Historia ma stać się bodźcem do powstania nowatorskiego dzieła o współczesnej formie.
„Problemy historii miejsca, tożsamości są nam szczególnie bliskie. Dorastaliśmy w latach 70. i 80. kiedy temat historii ziem odzyskanych przed 1945 praktycznie nie istniał. Pamiętamy tylko tajemnicze wycieczki autokarowe niemieckich staruszków. Ich autobusy zawsze zatrzymywały się w centrum miasta na placu Zwycięstwa. Nikt jednak nie pytał po co oni przyjeżdżają?
Słupsk to miasto różnych kultur, religii, mentalności, pogmatwanych historii rodzinnych. Wierzymy, że tak zwany genius loci - duch miejsca, działa bez względu na wolę, czy też naszą zgodę. Projekt „Ruchomy pamiętnik” to wyraz naszego szacunku do miejsca z którego pochodzimy.”
Ta część projektu ma dwa poziomy:
dokumentalny, który będzie zapisem spotkań i rozmów oraz nagrań wypowiedzi ludzi przybyłych tu w 1945r.
artystyczny- mający w literacko- wizualny sposób przekazać te relacje, nadając im uniwersalny charakter.

Drugim nurtem projektu są interdyscyplinarne prezentacje artystów pochodzących z ziem odzyskanych, którzy zajmują się tożsamością miejsca, m.in: Weronika Fibich (związana z Teatrem Kana), Paweł Kula, Adam Witkowski, i.in. W ciągu całego roku będą oni prezentować gotowe projekty, oraz przygotowywać nowe, autorskie odsłony. Całość działań ma na celu nie tylko lepsze zrozumienie miejsca, w którym żyjemy, ale także zatrzymanie znikających wspomnień i przekazanie ich w nowoczesnej formie artystycznej młodemu pokoleniu.
„Ruchomy pamiętnik” ma być nie tylko prezentacją pewnego rodzaju artystycznej postawy, ale również przyczynkiem do dyskusji na temat tożsamości i przenikania się kultur. Stać się spoiwem pomiędzy doświadczeniem starszego pokolenia i współczesnością- odwoływać się do historii, ale w sposób nowoczesny- wytwarzając nowy rodzaj więzi społecznej i świadomości miejsca, w którym mieszkamy.
W ramach projektu „Ruchomy pamiętnik” zostanie zredagowany i wydany katalog z tekstami, oraz pracami zaproszonych artystów, dokumentacją cyklu prezentacji, oraz płytą cd/dvd z zapisem efektu działań D. Odiji, M. Dymitera, oraz L. Franczaka.