TOM II


Do pracy nad Ruchomym pamiętnikiem zaprosiliśmy kilku twórców mieszkających na Pomorzu: Adama Witkowskiego, Huberta Bilewicza, Pawła Kulę i Marię Stafyniak. Poprosiliśmy ich o odniesienie się do tematu w formie stronic do książki. Gotowa publikacja będzie miała swoją premierę 5 listopada o godz.18:30 w Herbaciarni w Spichlerzu Richtera w Słupsku. Cała czwórka spotka się wtedy po raz pierwszy fizycznie, żeby zaprezentować i omówić książkę będącą efektem ich pracy.